Hoonete energiatõhusus – puhas õhk ja kokkuhoid.

Hoonete energiatõhususe parandamine on kaasaegse maailma väljakutse – Euroopa Liit määratleb selle eesmärgi kui ühe oluliseima liidu kliimapoliitikas, nn 3 x 20 pakett eeldab aga energiatõhususe paranemist 20% võrra aastaks 2020. Et see õnnestuks, on vaja süvendada ühiskonna teadmiste taset energiasäästlikkuse osas – tasub endale teadvustada, et selle probleemi lahendamist saab reaalselt mõjutada iga kodanik. 

Energiasäästlik ehitamine ei tähenda mitte ainult suurt kokkuhoidu rahakotile, vaid ka tõsist panust saastekoguste ja sudu vähendamisse, seega ka meie terviseseisundi ja elukvaliteedi paranemist. Energiasäästliku ehitamise peamine põhimõte on hoone soojustamine sobivate materjalidega – see on esimene samm tõhusal säästmisel ja õhupuhtuse eest hoolitsemisel. 

Kas tead, et ...?

Hoonete energiasäästlik taastamine, mida meie lahendustes kasutatakse, vähendab energiakulu nii praegu kui ka tulevikus. Nõuetekohaselt projekteeritud ja soojustatud hooned on võtmetähendusega optimaalse energiatõhususe ja linnade jätkusuutlikkuse tagamisel.

building, house, multi family house, multi family home, multi-family house, multi-family home, reference, etics, hattingen, germany

Loe rohkem

ja leiate ROCKWOOLi kohta lisateavet.