Tasakaalustatud ehituse nõuetele vastavad tooted

Suletud ringega majanduses tuleb tooteid kasutada nii kaua kui võimalik ja taaskasutada, kuni nende kasutusperiood läheneb lõpule. Tagame pikaajalised lahendused hoonetele – soojusisolatsioon, akustilised laed ja välisfassaadid, mida saab lõputult taaskasutada. Kasutame looduslikku toodet – vulkaanilist kivimit, et anda end looduse meelevalda. Tänu ROCKWOOLi toodete erakordsele vastupidavusele ja taaskasutusvõimalusele saame aidata luua oma klientidel tugevamaid hooneid ja linnu, mis lõppkokkuvõttes rikastavad kaasaegset elu.

Ehitussektor tekitab umbes kolmandiku kõigist jäätmetest maailmas, millest suurem osa satub prügilatesse. Teame, et see ei peaks nii olema. Meie kivivillatootmise tehnoloogia tõttu on võimalik kasutada materjale, mida muidu ladustataks või visataks maapinnale. Tegelikkuses kasutatakse umbes kolmandikku meie tootmises kasutatavast toormest teistest tööstusharudest ja elektrijaamadest pärit jäätmete veoks ning reoveepuhastuseks.

Kas tead, et ...?

Hoonete energiasäästlik taastamine, mida meie lahendustes kasutatakse, vähendab energiakulu nii praegu kui ka tulevikus. Nõuetekohaselt projekteeritud ja soojustatud hooned on võtmetähendusega optimaalse energiatõhususe ja linnade jätkusuutlikkuse tagamisel.

RockWorld imagery, The big picture, city, urban, skyscrapers

Loe rohkem

ja leiate ROCKWOOLi kohta lisateavet.