Miks tasub valida ROCKWOOL kivivill?

Kivivillat kasutatakse paljudes kaasaegsetes tööstustes. Erandlikud omadused võimaldavad kasutada kivivilla piirkondades, kus on vajalik kõrge vastupidavus, tulekaitse ja akustiline mugavus.

Miks valida ROCKWOOL?

Energiatõhusus

Energiasäästlikkust iseloomustab säästetud energiahulga ja kogu kasutatud (või prognoositava) energiahulga suhtarv. Teisiti öeldes, energia säästmisega tagatakse väiksemad kulud energia tootmisel, hoonete majandamisel ning teenuste osutamisel.

Tuleohutus

Kivivill on tulekindel ja peab vastu kõrgetele temperatuuridele. Selle kasutamine suurendab hoone passiivset kaitset tulekahju eest.

Vastupidavus

Looduslikust kivist valmistatud kivivill säilitab oma tulekindluse ja muud eelised kogu kasutusaja jooksul.

Akustiline mugavus

Kivivill on ka suurepärane heliisolaator ja summutab müra. Ruumidesse sattuv heli summutatakse tõhusalt.

Keskkonnakaitse

Tsivilisatsiooni areng mõjutab meid ümbritsevat keskkonda. Linnade kasv või transpordi infrastruktuuri areng on valdkonnad, kus inimene avaldab keskkonnale suurt negatiivset mõju.

01

Tuleohutus

Kivivill on mittesüttiv ja kõrgetele temperatuuridele vastupidav. Selle kasutamine suurendab hoone passiivset kaitset tulekahju eest. Kivivill hoiab temperatuuri kuni 1000 oC.

Me veedame suurema osa oma elust hoonetes. Me töötame nendes, lõbustame, laseme vabal ajal veeta. Kuid kas me kõik ei tea, kas hoonetel on piisav tulekaitse? Vähesed inimesed mõeldavad selle valdkonna puudustest tulenevaid riske.

Leia rohkem...

02

Energiatõhusus

See on salvestatud energia ja tarbitud (või prognoositava) energiakoguse suhe. Teisisõnu on energiatõhususe eesmärk vähendada energia tootmist, käitamist või teenuste pakkumist.

Energiatõhusus on säästud energia ja tarbitud (või ennustatava) energiakoguse suhe. Teisisõnu on energiatõhususe eesmärk vähendada energia tootmist, käitamist või teenuste pakkumist. Hoonete puhul kehtib see kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmetele või ehitiste tarbitavale elektrienergiale. Energiatõhusus on üks Euroopa Liidu kliimapoliitika põhieesmärke. Aastaks 2020 Kavatsetakse rakendada kliimakava 3x20 ja energiatõhususe parandamiseks 20%.

Leia rohkem...

03

Akustile mugavus

Kivivill on ka suurepärane heliisolatsioon ja müra summutaja. Mõlema sise- ja välimüra mõju on tõhusalt peatatud.

ROCKWOOL on aastaid tõestanud, et ettevõtte isolatsioonimaterjal on ideaalne kõikjal, kus on vaja müra summutamist või heli neeldumist - elamutes, kaubanduslikes, tööstuslikes või looduskeskkondades. Lisaks hea akustiliste omaduste poolest on ROCKWOOLi isolatsioonimaterjalidele iseloomulik suurepärane isolatsioon, samuti tuleohutusfunktsioonid.

Leia rohkem...

04

Vastupidavus

Looduslikust kivist valmistatud kivivill, säilitab selle parameetrid ja eelised kogu tööperioodi vältel väga hästi.

ROCKWOOLi kivivilli tõttu on selle struktuurse struktuuri tõttu stabiilne kuju ja elastsus. Tänu neile omadustele saab seda paigaldamise ajal paigaldatud konstruktsioonide vahel suruda. ROCKWOOL kivivill, mis tootja soovituste kohaselt ei moodusta külmseid sildu, säilitab kogu oma kasutusaja jooksul oma füüsikalised ja mehaanilised omadused.

Leia rohkem...

05

Keskkonnakaitse

Kivivillat kasutatakse enam kui 60 aastat. See on osutunud populaarseks ja ohutuks isoleermaterjaliks ning võib-olla olla üks kõige põhjalikumalt dokumenteeritud ja hästi kontrollitud ehitusmaterjalidest.

ROCKWOOLi kivivill kasutamine on ohutu energia säästmise ja kütmise ja jahutuse kulude kokkuhoid. Soe ja kuiv elamispind on meie tervisele väga oluline. Tuhandeid aastaid on külmad ja niisked ehitised ohustanud meie esivanemate tervist ja elu. Nendel päevadel on veel palju elanikke. Parem isoleeritus on parandanud miljonite inimeste elukvaliteeti. Loomulikult on tänapäeval palju ja sooja ja kuivaga korpus.

Leia rohkem...
Me vabastasime loodusliku kivimisjõu, nii et teie elukvaliteet oleks laitmatu

Leia ROCKWOOLi müügikohti

search

Showing
Offices & Factories near you