7 kivi tugevust

Kivi ja tsivilisatsioon on teineteise jaoks loodud. ROCKWOOL aitab selle kombinatsiooni abil parandada inimeste tervist, heaolu ja mugavust.

Oleme uurinud kivi looduslikku jõudu ja avastanud seitse tugevust, mis annavad meie kivivillale mitmekülgsed kasutusvõimalused. Need on ka seitse põhjust, miks usume, et maailma kõige enamlevinud ressurss võib olla meie klientide jaoks erakordselt kasulik ja põnev lahendus.

Oleme veendunud, et kui rakendame neid seitset tugevust kõigis oma tegevustes, suudame leevendada maailma suurimaid probleeme. Usume, et kivis on peidus veel palju rohkem häid omadusi, ja kui me need avastame, võime neist luua uued tooted, mis muudavad paremaks kõigi nende elud, kes meie toodetega kokku puutuvad. Seetõttu ongi need seitse tugevust omased igale ROCKWOOL tootele.

Vabastame kivi loodusliku jõu

Soovis muuta laialt levinud loodusvara tänapäeva moodsat elukeskkonda rikastavateks toodeteks on midagi väga erilist. Ja meie otsingud pole veel lõppenud: avastamisruumi jätkub endiselt. ROCKWOOL kasutab kivi seitset tugevust maailma suurimate probleemide leevendamiseks.

Girl climbing rocks

01

Ohutus

Ei põle talub kuni 1000 °C temperatuuri.

Me veedame suurema osa oma elust hoonetes. Me töötame nendes, lõbustame, laseme vabal ajal veeta. Kuid kas me kõik ei tea, kas hoonetel on piisav tulekaitse? Vähesed inimesed mõeldavad selle valdkonna puudustest tulenevaid riske.

Leia rohkem...

02

Kliima

Suvel nautige meeldivat jahendust, talvel aga soojust, kusjuures väikeste küttekuludega.

See on salvestatud energia ja tarbitud (või prognoositava) energiakoguse suhe. Teisisõnu on energiatõhususe eesmärk vähendada energia tootmist, käitamist või teenuste pakkumist.

Leia rohkem...

03

Rahu

Tõkestab suurepäraselt helid ja tänava müra.

ROCKWOOL on aastaid tõestanud, et ettevõtte isolatsioonimaterjal on ideaalne kõikjal, kus on vaja müra summutamist või heli neeldumist - elamutes, kaubanduslikes, tööstuslikes või looduskeskkondades. Lisaks hea akustiliste omaduste poolest on ROCKWOOLi isolatsioonimaterjalidele iseloomulik suurepärane isolatsioon, samuti tuleohutusfunktsioonid.

Leia rohkem...

04

Vastupidavus

Aastaid säilitab muutumatuna mõõdud, kuju ja omadused.

ROCKWOOL kivivilli tõttu on selle struktuurse struktuuri tõttu stabiilne kuju ja elastsus. Tänu neile omadustele saab seda paigaldamise ajal paigaldatud konstruktsioonide vahel suruda. ROCKWOOL kivivill, mis tootja soovituste kohaselt ei moodusta külmseid sildu, säilitab kogu oma kasutusaja jooksul oma füüsikalised ja mehaanilised omadused.

Leia rohkem...

05

Väljanägemine

Kaitseb hoonet niiskuse kogunemisest, hallitusest ja seene tekkest.

Esteetiliselt meeldiv ruum muudab töötamise inimeste jaoks mugavaks ja motiveerivaks.

Leia rohkem...

06

Läbilaskvus

Kaitseb hoonet niiskuse kogunemisest, hallitusest ja seene tekkest.

ROCKWOOL kivivilla kiudude struktuur tagab veeauru täieliku läbilaskevõime. Seega väldite selle kasutamisel väliskonstruktsioonides niiskuse kogunemist hoone piiretesse, vähendate hallituse ja (või) seente tekkimise riski ning loote ruumidesse tervisliku ja meeldiva mikrokliima.

Leia rohkem...

07

Ökoloogilisus

Saadud loodusliku protsessi tulemusel taastuvast ja ümbertöödeldavast toorainest.

ROCKWOOL kivivill kasutamine on ohutu energia säästmise ja kütmise ja jahutuse kulude kokkuhoid. Soe ja kuiv elamispind on meie tervisele väga oluline. Tuhandeid aastaid on külmad ja niisked ehitised ohustanud meie esivanemate tervist ja elu. Nendel päevadel on veel palju elanikke. Parem isoleeritus on parandanud miljonite inimeste elukvaliteeti. Loomulikult on tänapäeval palju ja sooja ja kuivaga korpus.

Leia rohkem...
Vabastasime loodusliku kivi tugevuse nii, et teie elukvaliteet oleks laitmatu.

Leia ROCKWOOL müügikohad

search

Showing
Offices & Factories near you

Meie mõtteviis

Meie mõtteviis

Linnastumine

See massiline linnastumine esitab inimeste üldisele terviseseisundile ja enesetundele, turvalisusele ja üldisele elukvaliteedile mitmeid väljakutseid. Puutume kokku kõrgema saastetaseme, kliimamuutuste ja inimeste rändega, jäätmekäitlusest rääkimata. Euroopas moodustavad ainuüksi hooned ise üle kahe kolmandiku kogu esmase energia tarbest ja kasvuhoonegaaside üldemissioonist.

Lugege rohkem
Meie mõtteviis

Energiatõhusus

Hoonete energiatõhusus tähendab lihtsalt energia säästmist – väiksem energiatootmine toob kaasa väiksema looduskeskkonna reostuse ja hävitamise, samuti suure kokkuhoiu. Võttes arvesse, et suurimat energiakulu tekitab kütmine (70%), tuleb hoolt kanda hoonete soojustamise eest – nõuetekohane soojusisolatsioon tagab madalamad kasutuskulud ning vähendab heitmete emissiooni.

Lugege rohkem
Meie mõtteviis

Siseruumide tervis, ohutus ja heaolu

Kivivill soodustab mugavat ja tervislikku elu, tagades müra ja vibratsioonide ohjamise, samuti soojuslikud omadused. ROCKWOOLi soojusisolatsioon vähendab hoonekomplekse läbivat müra. Rockdelta tooted vähendavad rongide tekitatavat müra ja vibratsioone. Rockfoni laed neelavad helisid, tänu millele on ruumid mugavamad ja hõlbustavad tõhusamat suhtlemist.

Lugege rohkem
Meie mõtteviis

Jätkusuutlikkus ja ringikujundus

Ehitussektor tekitab umbes kolmandiku kõigist jäätmetest maailmas, millest suurem osa satub prügilatesse. Teame, et see ei peaks nii olema. Meie kivivillatootmise tehnoloogia tõttu on võimalik kasutada materjale, mida muidu ladustataks või visataks maapinnale. Tegelikkuses kasutatakse umbes kolmandikku meie tootmises kasutatavast toormest teistest tööstusharudest ja elektrijaamadest pärit jäätmete veoks ning reoveepuhastuseks.

Lugege rohkem