Soojus- ja elektrienergia kokkuhoid

Tasub säästa, mitte põletada

Ilma elektrita peatub kogu nüüdisaegse ühiskonna tegevus. Elektrikatkestused ei ole enam ainult arengumaade probleemiks. Need võivad paralüseerida ka arenenud riike. Kas peaksime ehitama rohkem elektrijaamu ja edasi kasutama üha rohkem energiat, et hoida ära elektri puudujääki? Uute elektrijaamade ja jaotusvõrkude loomine maksab miljardeid dollareid ning võtab mitmeid aastaid. See omakorda teravdab veelgi enam üha vähenevate ja kallinevate kaevandatavate põlevmaarete ja tuumakütuse probleemi.

Soovides säilitada ökoloogilist tasakaalu, oleks ökonoomsem ja kasulikum vältida energia raiskamist. EL Komisjoni sõnul kulub ühe lisakilovatt-tunni elektri tootmiseks 50–400% rohkem kui selle säästmiseks.

Keskkonnakaitse vahendid

Maavarade kasutamise vähendamine pakub ka erakordselt olulist keskkonnakaitselist kasu. Energia säästmine on vältimatult vajalik, soovides vähendada õhu saastatust ja globaalset soojenemist.

Uusimad uurimused, mille on läbi viinud tunnustatud konsultatsioonifirmad energia küsimustes, Ecofys ja eksperdid, kes konsulteerivad EL Komisjoni, on esile tõstnud energeetikapoliitika loomise vajaduse, mis sisaldaks endas energia suurema kasutusefektiivsuse ja ökoloogilise tasakaalu säilitamise prioriteete.

  • Otseseid tarbijaid tuleb hoida energia raiskamisest.
  • Toota energiat keskkonnahoidlikest või taastuvatest ressurssidest.
  • Suurendada maavaradest toodetava kütuse jõudlust.

Kuues kütus

Kõige suuremaks „energiaallikaks“ on muutunud energia tarbimise efektiivsus – tähtsam kui nafta ja palju tähtsam kui tuule-, päikese- ja hüdroenergia ning biokütus ühtekokku. Need taastuvad energiaallikad peaksid kasvama 7 korda, et asendada kütust, mida saadakse maavaradest. Täna on see võimatu isegi tehniliselt, rääkimata ökonoomsusest. Samas on aga väga tähtis ja võimalik leida lisaviisid energiatõhususe suurendamiseks. Energiatõhususe kasv majade soojustamise kaudu on odav, peaaegu ammendamatu ”kuues kütus”.

Kivi tugevus

Lisateave kivide ainulaadsete omaduste kohta meie toodetes.