10 tegevust energia ja raha säästmiseks ning reostuse vähendamiseks

Riigiametid

1. Rangemad energiasäästu eeskirjad

Tehniliselt ja finantsiliselt on võimalik ehitada hooneid, mis lubaks tarvitada energiat palju säästlikumalt kui on ettenähtud minimaalnõuetes uutele majadele. Iga viie aasta tagant tuleb energiakasutamise nõudeid 30% rangemaks muuta, sel juhul muutub eesrindlikemates maades tänapäevase väikese energiakuluga maja tehnoloogia 15 aasta jooksul standardiks.

2. Energiakasutuse efektiivsuse parandamine moderniseerimise ajal

Kõik renoveeritavad hooned peaksid vastama praegustele energiastandarditele, mitte ainult majad üle 1000 m².

3. Informatsioon ja motiveerimine

Majaomanikel ei ole teadmisi energiasäästu suurtest potentsiaalidest ja võimalustest, mida saab praktiliselt rakendada. Selleks on vajalikud infokampaaniad ning motiveerimine, nagu maksude ning käibemaksu vähendamine ja subsideerimine.

4.Kõrvaldada omanike-üürnike dilemma

Hoonete omanikel peab olema motivatsioon oma majade soojustamiseks. Täna ei tegele sellega kuigi paljud, sest küttearveid maksavad üürnikud.

5. Mitte subsideerida energia raiskamist

Suured energiakulud võivad olla eluliselt tähtsad vaestele ja vähekindlustatud isikutele. Kas ei oleks targem subsideerida energiasäästu, mitte energiakulu, nagu täna teeb enamus riike?

Pashoonete omanikud

6. Kasutage parimaid kogemusipraktikas

Kasutage parimat kättesaadavat energia säästmise tehnoloogiat. Hoone, kus energiat kasutatakse efektiivselt, lubab säästa palju kulutusi energiale ning samas ka parandada teie maja sisekliimat.

7. Energiakasutuse kontrollimine ja potentsiaali elluviimine

Laske professionaalidel leida üles „puudused“! Paljud majadest omavad märkimisväärset energia säästmise potentsiaali. Alustage energia säästmist juba täna, mitte homme! Selleks on sisse viidud hoonete energiaauditid.

8.Renoveerimine – efektiivne energiakasutamine

Renoveerimise ajal peab hoolitsema ka lisasoojustuse eest. Lisasoojustuse paigaldamine katusele ja fassaadile, mis niikuinii renoveeritakse, on rentaabel ükskõik millisel juhul.

Kinnisvaraarendajad

9. Müüa head kvaliteeti

Pakkuge välja efektiivsed energiakasutuse lahendused, mis garanteeriksid minimaalsed kulud kogu hoone ekspluateerimise ajaks. Mitteenergiasäästlike, müügimomendil natuke odavamate, kuid suuremate kütte- ja õhutuskuludega majade müük ei ole kliendi hea teenindamine.

10. Kasutajasõbralikud lahendused

Koostage täielikud paketid, mis sisaldavad majaomanikele lahendusi, mis ei nõua suuri tehnilisi teadmisi või ei eelda neid üldse.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.