Tasub säästa, mitte põletada

Ilma elektrita peatub kogu nüüdisaegse ühiskonna tegevus. Elektrikatkestused ei ole enam ainult arengumaade probleemiks. Need võivad paralüseerida ka arenenud riike. Kas peaksime ehitama rohkem elektrijaamu ja edasi kasutama üha rohkem energiat, et hoida ära elektri puudujääki? Uute elektrijaamade ja jaotusvõrkude loomine maksab miljardeid dollareid ning võtab mitmeid aastaid. See omakorda teravdab veelgi enam üha vähenevate ja kallinevate kaevandatavate põlevmaarete ja tuumakütuse probleemi.

Soovides säilitada ökoloogilist tasakaalu, oleks ökonoomsem ja kasulikum vältida energia raiskamist. EL Komisjoni sõnul kulub ühe lisakilovatt-tunni elektri tootmiseks 50–400% rohkem kui selle säästmiseks.

Kuues kütus

Kõige suuremaks „energiaallikaks“ on muutunud energia tarbimise efektiivsus – tähtsam kui nafta ja palju tähtsam kui tuule-, päikese- ja hüdroenergia ning biokütus ühtekokku. Need taastuvad energiaallikad peaksid kasvama 7 korda, et asendada kütust, mida saadakse maavaradest. Täna on see võimatu isegi tehniliselt, rääkimata ökonoomsusest. Samas on aga väga tähtis ja võimalik leida lisaviisid energiatõhususe suurendamiseks. Energiatõhususe kasv majade soojustamise kaudu on odav, peaaegu ammendamatu ”kuues kütus”.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.