Soojusjuhtivustegur – mõisted

Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 sekundi jooksul läbib ruutmeetri suuruse pinadala ja 1 meetri paksuse homogeense aine, kui temperatuuride vahe materjali eri pooltel on 1 kraad. Mida väiksem on materjali või ehitustoote soojusjuhtivustegur määratud tingimustel, seda paremad on materjali isolatsiooniomadused.

Deklareeritud soojusjuhtivustegur

Võttes arvesse seda, et see on tootja poolt garanteeritud suurus, on vaja hinnata statistika elemente, selleks arvutatakse standardset kõrvalekallet, mis sõltub keskmisest λ ja tulemuste arvust,  λ keskmist väärtust suurendatakse standardse kõrvalekalde võrra.

Projektikohane soojusjuhtivustegur

Näitab reaalseid tingimusi, milles on paigaldatud soojusisolatsiooni kiht konkreetses ehitustarindis. Soojusjuhtivusteguri arvestuslik väärtuse määramisel võetakse arvesse  niiskuse või õhu konvektsiooni mõju. Praegusel ajal loetakse Euroopa Liidu riikides materjalide projektikohase soojusjuhtivuse määramisel, et materjali ekspluatatsiooniline niiskus ehitustarindis on selle materjali niiskus tasakaaluseisundis, kui temperatuur on 23 °C ja suhteline õhuniiskus 80%.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.