Toote tuleklass (Euroklass)

Euroklass

Toote tulekindlusklass (euroklass) näitab, kuidas toode tulekahju levikut mõjutab, s.t. missugune on selle süttimiskiirus ja eralduva energia hulk. Tulekindlusklassi kindlaks tegemiseks testitakse ja hinnatakse järgmisi näitajaid:

  • eralduva soojuse hulk ja kiirus;
  • süttimiskiiru;
  • stule levik.

Ehitusmaterjalide tuletundlikkuse klassifikatsioon

Ehitusmaterjale võib hinnata erinevate omaduste ja kriteeriumide alusel. Tuletundlikkuse klassifikatsioon annab võimaluse hinnata, millist ohtu tulekahju seisukohalt kujutavad endast kasutatavad ehitusmaterjalid.

XX sajandi alguses võeti peaaegu kõigis Euroopa riikides vastu rahvuslikud tulele vastupidavuse katsete ja ehitusmaterjalide klassifitseerimise reeglid. Enam kui 35 erinevat rahvuslikku standardit tekitasid segadust nii kasutajate kui tootjate hulgas. Mõned standardid ei kattunud põhimõtteliselt, sest üks materjal oli ühel maal määratud ohtlike materjalide gruppi, aga teisel peeti seda ohutuks. Sellepärast otsustas Euroopa Komisjon ühtlustada kõigi Euroopa Liidus müüa kavatsetavate ehitusmaterjalide katsetamise ja klassifitseerimise standardid.

Kogu olulise informatsiooni materjalide käitumisest tulekahju ajal esitab ühtlustatud Euroopa ehitusmaterjalide klassifikatsioon „Euroklassid, vastavalt reaktsioonile tulele“, mis ilmus Euroopas 2001. a ja sai viie aasta jooksul kõigi ehitusmaterjalide kohustuslikuks tähistuselemendiks kõigis Euroopa Liidu riikides. "Tulele reageerimise" klassidena on hinnatud kolme ehitusmaterjalide omadust: tulelevik, suitsu tihedus ja põlevad tilgad.

Tulelevik

A1 klass Tuli ei levi*
A2 klass Tuli ei levi*
B klass Tuli ei levi*
C klass Tuli levib rohkem kui 10 minuti pärast
D klass Tuli levib 2 - 20 minuti jooksul
E klass Tuli levib kiiremini kui 2 minutiga
F klass Ei katsetata

Standardite harmoniseerimine

Euroopa riikides olid rahvuslikud ehitusmaterjalide tulele reageerimise standardid. Need standardid loodi umbes 50 aastat tagasi, kui ehitusmaterjalideks olid peamiselt puit, klaas, kivi ja tsement. Standardid polnud kohaldatud kontrollima suure mitmekesisusega materjale, mida kasutatakse tänapäeva maailmas. Euroopa Ühendus lõi uue standardite terviku, mis sobib nüüdisaegsete ehitusmaterjalide hindamiseks. "Tulele reageerimise" klassidega on hinnatud järgmised kriteeriumid: materjali süttivus, soojuse eraldusmise kiirus, tuleleviku kiirus, suitsu moodustumise kiirus, mürgised gaasid, põlevad tilgad või osakesed ja (või) nende kombinatsioonide turvalisuse aspektid. Kuid olulisimad on kolm ehitusmaterjalide omadust: tulelevik, suitsu tihedus ja põlevad tilgad.

 

Tulelevik

Peamine ehitusmaterjalide iseloomulik joon on kas materjal võib tuld edasi levitada või ei. A1-, A2- ja B-klassi ehitusmaterjalid tule levikule (edasikandumisele) kaasa ei aita. C-klassi ehitusmaterjalid võivad ühineda hiljem kui 10 minuti pärast. Teadke, et tuletõrjujad ei saa enamasti saabuda kiiremini kui 15-20 minuti jooksul pärast tulekahju avastamist. D-klassi tooted ühinevad tulelevikuga 2-10 min jooksul. E-klassi tooted – vähem kui 2 minutiga. F-klassi toodetele see omadus ei laiene.

*A1-klassi tooted on mittesüttivad. Tuleohutuse katse ajal ei saa need tekitada mingit pidevat leegitsemist. Kui A1 toodetes on mingeid orgaanilisi koostisosi, on võimalik eralduva energia hulk väga piiratud

**A2-klassi tooted ei või tuleohutuse katse ajal pidevalt leegitseda kauem kui 20 sekundit. A2 klassi tooteid peab katsetama tuleleviku, suitsu tiheduse ja põlevate tilkade seisukohalt.

***B -lassi toodete puhul, väikese tulekolde katsetamise ajal, ei tohi leegid 60 sekundi jooksul levida kaugemale kui 150 mm. B-klassi tooteid peab katsetama tuleleviku, suitsu tiheduse ja põlevate tilkade seisukohal.

Suitsu tihedus

Suitsu tiheduse seisukohalt katsetatakse ehitusmaterjale, mis on klassifitseeritud A2st kuni D-klassini. Enamik tulekahjudes hukkunud inimesi lämbus suitsu kätte (enam kui 2/3 kõigist tulekahjude ohvritest). Lisaks on tulekahju ajal tekkinud suits võrdsustatud keskkonna saastega.

On kolm suitsu tiheduse astet - s1, s2 ja s3. Vähe või üldse mitte suitsu eritavad tooted kuuluvad s1-klassi; tooted, mis eritavad keskmise tihedusega suitsu - s2-klassi; samal ajal tooted, mis eristavad palju suitsu, mille tõttu on raske päästetöid sooritada, kuuluvad s3-klassi. See turvalisuse info on selge täiustus, sest enamus ELi riike tooteid suitsu seisukohalt ei klassifitseerinud.

Suitsu tihedus

A1 klass Katsetamine pole vajalik
A2 klass s1 (inimesed on hästi näha)
B klass s2 (inimesed on halvemini näha)
C klass s1 (inimesed on hästi näha)
D klass  s3 (inimesed on halvasti näha) E klass 
E klass Ei katsetata
F klass Ei katsetata

Põlevad tilgad

Põlevad osakesed ning tilgad võivad nahka põletada ja olla edasise tulekahju leviku põhjuseks. Põlevaid osakesi (tilku) ei levita ainult A1-klassi tooted. Põlevate tilkade seisukohalt katsetatakse ainult ehitusmaterjale A2st kuni E-klassini. Sellest seisukohast on kolm klassi: d0 – tilku pole; d1 – tilgad võivad olla, kuid need põlevad ära kiiremini kui 10 sekundiga; d2 – tilgad põlevad kauem kui 10 sekundit.

ROCKWOOL kivivill on turvalisuse seisukohalt arvatud parimasse Euroklassi - A1-klassi!

Põlevad tilgad

A1 klass Katsetamine pole vajalik
A2 klass d0: tilku ei tekki üldse (600 sekundi jooksul)
C klass d1: tilgad põlevad ära kiiremini kui 10 sekundi jooksul (600-sekundilises ajavahemikus)
D klass d2: mitte nii nagu d0 või d1 klass
E klass mitte nii nagu d0, või d1, või d2
F klass  Ei katsetat

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.