Konstruktsioonide tulepüsivus

Konstruktsioonide tulepüsivus

Vastupidavus tulele iseloomustab, kuidas hoone konstruktsioon või ehitusprodukt (element) suudab määratud aja jooksul taluda sätestatud koormusi ja/või säilitada soojusisolatsiooni vastupidavusomadusi ja/või jääda terviklikuks. Kas materjal käitub nagu tõke või ei? Vastupidavus tulele on eriti oluline omadus, näiteks seinaelemendile, mis eristab hotellitube üksteisest või ventilatsioonišahtile, mis puutub kokku tulemüüriga.

Peamised kriteeriumid, mille alusel kehtestatakse toote vastupidavus tulele:

R-suudab taluda koormusi (kindlustab tugevuse ja stabiilsuse);

E-terviklikkus (hoiab elementi liikumatus asendis);

I-isolatsiooniomadused (hoiab madalama temperatuuri elemendi teisel poolel, mis ei puutu tulega kokku, väljendatud minutites).

Toode, mis vastab neile peamistele kriteeriumidele 45 minutit, klassifitseeritakse nagu REI 45.

Lisaks neile peamistele kriteeriumidele, hinnatakse ka teisi turvalisuse omadusi: kiirgamine (W), vastupidavus mehhaanilisele mõjutusele (M), iseenesliku sulgumise omadus (ustele) (C), suitsu levik (S), jätkuv võimsuse ja/või signaali edastamine (P või PH), vastupidavus kuumusele (V), vastupidavus nõele (G), loomulik suitsu ja kuumuse ventileerimise omadus (B), tugevdatud suitsu ja kuumuse ventileerimise omadus (ventilaatorile) (F).

ROCKWOOL tuleohutuslabor

Tuleohutuslaboratoorium ROCKWOOL International A/S on üks Euroopa suurimaid ehitusmaterjalide tuleohutuse katselaboreid. Seal sooritatakse aastas umbes 500 tulele reageerimise, tulele vastupidavuse ja erinevaid täismõõdulisi katseid. Laboratooriumi kogemusi kasutatakse mitte ainult tulekahju seisukohalt ohutute ROCKWOOL toodete loomiseks. Seda kogemust hindavad kõrgelt projekteerijad, tuletõrjeteenistused ja teised erinevad institutsioonid, kellele on vajalik professionaalne konsultatsioon, aga ka muud ettevõtted, kes tahavad katsetada oma toodete vastupidavust tulele.

ROCKWOOL tuleohutuslabor osaleb väga aktiivselt Euroopa Liidu uusimate standardkatsete väljatöötamises, tehes koostööd kõigi teiste ametlike EL tuleohutuslaboritega. ROCKWOOL tuleohutuslabor viib läbi palju erinevaid tuleohutuskatseid, kaasa arvatud ka enamiku EL täismõõdulistest katsetest.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.