Mis on tulekahju?

Mis on tulekahju?

Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemine, mis kahjustab inimesi, nende vara või keskkonda.

Tulekahju jaoks on vajalik:

  • Õhk (hapnik)
  • Põlevmaterjal (kütus)
  • Süüteallikas (temperatuur/leek)

Tulekahju kustutamine tähendab kasvõi ühe neist teguritest kõrvaldamist.

Tulekahju võib alguse saada looduslikel põhjustel ja inimeste tegevuste tagajärjel. Olenevalt asjaoludest jagatakse tulekahjusid väga suurteks, suurteks, keskmisteks, väikesteks, lahtisteks ja kinnisteks, nähtamatuteks ning välis- ja sisetulekahjudeks.

Tulekahju puhkemisel tekitab inimesele ohtu temperatuuri suurenemine ja leegitsemine. 120 °C-ni ulatuv temperatuur tekitab esimese astme põletuse umbes 8 minutiga, 200 ºC temperatuur aga juba 2–3 minutiga. Temperatuur, mis ületab 200 °C, põhjustab hingamisteede põletuse. Inimene võib pikemat aega taluda soojuskiirgust, mille tugevus on 2 kW/m², 3,5 kW/m² tugevust soojuskiirgust aga vaevalt 60 sekundit.

Tulekahjud klassifitseeritakse olenevalt nende tüübist

Tulekahju suurus Tulekahju pindala (m2) Tulekahju maht (m3)
Väike kuni 70 kuni 350
Keskmine 70-300 351-1500
Suur 301-1000 1501-5000
Väga suur üle 1000 üle 5000

Tulekahjude klassifikatsioon

"A" klassi tulekahjude ajal põlevad tavalised materjalid: puit, paber, kumm, plast, tekstiil jne
"B" klassi tulekahjude kustutamine on tunduvalt raskem, sest põlevad vedelikud: bensiin, piiritus, lakk, õlid jne
"C" klassi tulekahju ajal põlevad gaasid (vesinik, atsetüleen, süsivesinikud jm)
"D" klassi tulekahjud on spetsiifilised. Nende ajal põlevad metallid ja nende sulamid (kaalium, naatrium, magneesium)
"E" klassi tulekahjud, elektritulekahjud, on kõige sagedasemad tööstushoonetes ja kõrgepingeseadmetes

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.