Ökoloogilisus

Saadud loodusliku protsessi tulemusel taastuvast ja ümbertöödeldavast toorainest.

Keskkonnakaitse poliitika

Kohustades kõiki filiaale ja konsulteerides nende juhtidega, moodustas ettevõte ROCKWOOL Group keskkonnakaitse poliitika. Vastavalt sellele poliitikale kohustuvad meie grupi ettevõtted:

  • Juurutama keskkonnakaitse juhtimissüsteemi, mis formuleerib vastutuse ja juhtimise protseduurid ja täiendab neid pidevalt.
  • Kindlustab, et ettevõtte tehased ei tekitaks oma naabritele tõsisemaid probleeme kui on tavaline selles valdkonnas, samuti eluhoonete sektoris.
  • Kinni pidada vähemalt neist tingimustest, mille kehtestasid reguleerimisinstitutsioonid. Kui seda ei tehta vähemalt ühes sätestatud valdkonnad, kohustub ettevõte viivitamatult informeerima võimuinstitutsioone ja võtma kasutusele tegevused tingimustest kinnipidamise kindlustamiseks.
  • Pidama avatud dialoogi kõigi asjast huvitatud isikutega: kasutajate, reguleerimisinstitutsioonide, töötajate, varustajate ja naabritega – püüdes kindlustada, et oleks arvestatud huvide ja nõudmistega, mis on seotud keskkonnakaitse küsimustega.
  • Koostöös grupi keskkonnakaitse allüksusega viia tehastes läbi audit, püüdes liituda tootmisettevõtete keskkonnakaitsealase tegevusega.

ROCKWOOL ettevõtted ühinesid Rahvusvahelise kaubanduskoja (ICC) stabiilse arengu hartaga, kus on esitatud keskkonnakaitse juhtimisprintsiibi

ROCKWOOL keskkonnakaitse juhtimine ja standardid

Meie ettevõtete grupi poliitika sätestab, et iga filiaal peab omama keskkonnakaitsealast juhtimissüsteemi, milles oleks kavandatud vastutus ja kontrolli protseduur. Mõned filiaalid valisid sertifitseeritud juhtimissüsteemi, sellised nagu ISO 14001 või EMAS.

Keskmiselt viiakse ühes ROCKWOOL tehases vähemalt kord aastas läbi keskkonnakaitse, energeetika või tuleohutuse ja turvalisuse audit.

Et veelgi enam parandada tehaste keskkonnaalaseid näitajaid ja riski miinimumini vähendada, lõi ettevõte ROCKWOOL Group keskkonnastandardid, nähes ette turvaprotseduurid, vastutuse ja hindamise meetodid. Kui alles omandatud tehast moderniseeritakse ja seal kohaldatakse ettevõtete grupi keskkonnaalaseid standardeid, siis väheneb energiakasutus ja emissiooni hulk ühe isolatsioonitoote kohta sageli 50%. Need ROCKWOOL standardid võivad isegi ületada kohalikke miinimumnorme. Mõne viimase aasta jooksul on ettevõtete grupp võitnud keskkonnalaseid autasusid enam kui ühes riigis.

Filiaalid peavad iga päev hoolitsema keskkonnakaitse eest meie tehastes. Ettevõtete grupi keskne keskkonnakaitse allüksus, mida juhatab grupi keskkonnakaitse juht Annette Hastrup, täidab filiaalide nõuandja ning audiitori funktsiooni ja koordineerib ettevõtte keskkonnakaitsealast poliitikat ning strateegiat.

Toodete turvalisus

ROCKWOOL kivivilla kasutamine on turvaline moodus energia ning kütte- ja jahutuskulude säästmiseks. Soe ja kuiv elupaik on meie tervisele väga oluline. Tuhanded aastad elamist külmades ja niisketes hoonetes kujutasid ohtu meie esivanemate tervisele ja elule. Ja kujutavad ohtu ka paljudele tänapäeva inimestele. Parem isolatsioon parandas miljonite inimeste elukvaliteeti rikaste maailmas. Tänapäeval on soe ja kuiv korter paljudele iseenesestmõistetav asi.

Kivivilla kasutatakse juba enam kui 60 aastat. Kivivill on tõestanud, et on populaarne ja turvaline materjal ja nähtavasti üks põhjalikumalt dokumentidega tõendatud ja paremini katsetatud ehitusmaterjale.

Maailma tervishoiuorganisatsioon

Kivivillaga on ohutu töötada. Seda fakti kinnitab ka Maailma tervishoiuorganisatsiooni Rahvusvaheline vähiuurimise agentuur (IARC), võttes vastu otsuse kivivill maha tõmmata võimalike vähki tekitavate materjalide nimekirjast. See otsus leidis tõendamist faktidega, et epidemioloogiliste uuringute andmed ei esita mingeid tõendeid selle kohta, et kivivillakiudude mõjul suureneks risk haigestuda kopsuvähki, lisaks sooritati pikaajalisi sissehingamisuurimusi, mille käigus ei leidnud kinnitust kasvajate arvu kasv.

Vabastasime loodusliku kivi tugevuse nii, et teie elukvaliteet oleks laitmatu.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.