Rahu

Tõkestab suurepäraselt helid ja tänava müra.

Milleks kasutatakse ROCKWOOL tooteid?

ROCKWOOL kivivilltooted on tihedad. Tänu sellele tagavad nad tõhusa kontrolli laias helisageduste diapasoonis. Üheks tänapäeva elustiili põhinõuedeks on efektiivne heliisolatsioon. Liigne müra suurendab stressi, häirib suhtlemist ja seda käsitletakse kui teatud keskkonnareostuse vormi.

Paljude aastate jooksul on ROCKWOOL tõestanud, et firma poolt toodetavad isolatsioonimaterjalid sobivad ideaalselt kõikjale, kus on vaja summutada müra või neelata helilaineid: elumajadesse, äri- ja tööstushoonetesse ning ka looduskeskkonda. Lisaks headele akustilistele omadustele on ROCKWOOL isolatsioonimaterjalidele omane ka suurepärane soojusisolatsioonivõime ning nad täidavad ka tulekaitsefunktsiooni.

Välismüra

Vastavalt kehtestatud standarditele nõutakse, et eluhooned, mis on kiirteede või muude suurte liiklussõlmede läheduses, oleks müra eest kaitstud. Praegu on mürataseme piiriks kehtestatud 70 dB(A), mõõdetuna maja fassaadi kõrval.

Mürataseme vähendamist hoonetes võib saavutada klaaspakettakende abil. Samuti tuleks silmas pidada katusealuste ruumide isoleerimist ROCKWOOL toodetega, näiteks kivivillplaatidega SUPERROCK või ROCKSONIC SUPER. Üks kiht seda materjali paigaldatakse talade vahele, teine kiht aga ristsuunas üle esimese kihi, taladega risti. See meetod on praktikas kinnitust leidnud kui efektiivne võimalus välismüra vähendamiseks.

Kui uusi sõiduteid või raudteid projekteeritakse olemasolevate elamute lähedusse, tuleb projekti kaasata ka heli neelavad piirded.

Fassaadide isoleerimine

ROCKWOOL ebakorrapäraselt orienteeritud kiududega fassaadiisolatsiooniplaate kasutades on võimalik hoone välisseinte õhumüraisolatsiooni indeksit suurendada kuni 20 dB võrra. Piisava heliisolatsioonitaseme saavutamiseks seina väliskihtides ei piisa ainuüksi kivivillast isolatsiooni kasutamisest, vaid tuleb tähelepanu pöörata ka akendele ja teistele avatäidetele.

Vabastasime loodusliku kivi tugevuse nii, et teie elukvaliteet oleks laitmatu.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.