Heli ja müra

Kuidas müra defineerida ja kuidas seda mõõta?

Müra võib määratleda kui soovimatut heli. Subjektiivselt hinnates moodustavad heli inimkõrva poolt tunnetatavad õhuvõnked. Objektiivselt hinnates moodustavad heli teatud intensiivsuse (mida nimetatakse ka helitugevuseks) ja lainepikkusega (helikõrgus) võnked, millele on omane vastav rõhk (helirõhk). Võnkuvad kehad levitavad ümbritsevas keskkonnas laineid, mis kõrva jõudnuna panevad võnkuma selle trummikile ja tekitavad aistingu, mida nimetatakse heliks. Neid laineid nimetatakse tavaliselt helilaineteks.

Heliintensiivsus sõltub helitasemest, mida mõõdetakse detsibellides (dB) ja selle mõõteriistaks on müramõõtur. Mõõtskaala on koostatud vastavalt sellele, kuidas inimene heli intensiivsust ja kõrgust tajub. Selle skaala mõõtühik on detsibell, mille alusel on vastavalt koostatud ka helitaseme mõõteseadmete skaalad. Helikõrgust ehk -sagedust väljendatakse hertsides, niisiis on helisageduse mõõtühikuks herts (Hz).

Helirõhutase

Helirõhutase on leviva helirõhu efektiivväärtuse ja helirõhu lähteväärtuse suhte kahekümnekordne kümnendlogaritm:

L = 10 lg (p/p0)2

p0= 20 mPa, helirõhu lähteväärtus;

p – helirõhu keskmine efektiivväärtus, Pa.

On kokku lepitud, et kuulmisläve heliintensiivsus ja helirõhutase on 0 dB.

Helitase

Helitase on helirõhutase, mis on korrigeeritud A-sageduskarakteristiku alusel:

LA = 10 lg (pA/p0)2  kur

p0= 20 mPa, helirõhu lähteväärtus;

pA–A-sageduskarakteristiku alusel korrigeeritud helirõhu väärtus, Pa.

Meid tavaliselt ümbritsevad heliallikad

30 dB(A) sosin, kuuldav 1 meetri kaugusel 50 dB(A) vihm 50-60 dB(A) normaalne kõne 60 dB(A) elektripardel 80 dB(A) uksekell, telefonihelin 85 dB(A) veoauto 90 dB(A) karjumine 95-110 dB(A) mootorratas 110 dB(A) püssilask õhku 140 dB(A) lennukimootor

Mürasummutus, väljendatuna protsentides, on sageli lihtsamalt mõistetav kui detsibellides väljendatud väärtused:

1 dB - vaevutajutav helisummutus; 

3 dB - suur ja selgelt märgatav helisummutus, vastab 20% helisummutusele; 

6 dB - helisummutus umbes 35%; 

10 dB - helisummutus umbes 50% (s.t helitaseme vähendamist 10 dB võrra tajub inimene kui kaks korda vaiksemat heli).

Meid tavaliselt ümbritsevad heliallikad

30 dB(A) sosin, kuuldav 1 meetri kaugusel
50 dB(A) vihm
50-60 dB(A) normaalne kõne
60 dB(A) elektripardel
80 dB(A) uksekell, telefonihelin
85 dB(A) veoauto
90 dB(A) karjumine
95-110 dB(A) mootorratas
110 dB(A) püssilask õhku
140 dB(A) lennukimootor

Milleks kasutatakse ROCKWOOL tooteid?

ROCKWOOL kivivilltooted on tihedad. Tänu sellele tagavad nad hea akustilise kontrolli laias helisageduste diapasoonis. Üheks tänapäeva elustiili põhilistest nõuetest on efektiivne heliisolatsioon. Liigne müra suurendab stressiriski, häirib suhtlemist ja seda käsitletakse kui teatud keskkonnareostuse vormi.

Paljude aastate jooksul on ROCKWOOL tõestanud, et firma poolt toodetavad isolatsioonimaterjalid sobivad ideaalselt kõikjale, kus on vaja summutada müra või neelata helilaineid: elumajadesse, äri- ja tööstushoonetesse ning ka looduskeskkonda. Lisaks headele akustilistele omadustele on ROCKWOOL isolatsioonimaterjalidele omane ka suurepärane soojusisolatsioonivõime ning nad täidavad ka tulekaitsefunktsiooni.

 

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.