Vastupidavus

ROCKWOOL kivivill on väga efektiivne – seda oma suure õhusisalduse tõttu, mis on väljendatud mahuprotsentides, ning ebakorrapäraselt asetsevate kiudude tõttu, mis mõjutavad deformeerimisel painduvust ja stabiilsust.

Oma ebakorrapärase struktuuri tõttu paistab ROCKWOOL kivivill silma stabiilse kuju ja painduvuse poolest. Tänu nendele omadustele võib seda paigaldamise ajal suruda valmiskonstruktsioonide vahele.

Niiskuskindlus

ROCKWOOL kivivill ei märgu, st on hüdrofoobne materjal (vesi voolab kivivilla pinnalt maha ilma selle sisekihtidesse imbumata), ega ima niiskust ka ümbritsevast õhust. Tänu sellele säilivad kivivilla isolatsiooniomadused laitmatutena pikkade aastate jooksul. Kivivillaplaadid vastavad veeimavusnõuetele vastavalt standardile EVS EN 13162 „Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioon.“ Vastavalt standardile ei tohi lühiajaline (24 tundi) veeimavus osalisel sukeldamisel ületada 1000 g/m2. Kivivillaplaatide SUPERROCK veeimavus on kuni 500 g/m2, mis on allpool piirväärtust koguni 50% võrra.

Veeimavusnäitajad

ROCKWOOL kivivillatoodete veeimavus on ära toodud vastavussertifikaadis ning märgitud ka toote koodis sümbolitega WS või WL(P)

  • WS - lühiajaline veeimavus sukeldamisel
  • WL(P) - pikaajaline veeimavus sukeldamisel

Struktuur

ROCKWOOL kivivill on väga efektiivne – seda oma suure õhusisalduse tõttu, mis on väljendatud mahuprotsentides, ning ebakorrapäraselt asetsevate kiudude pärast, mis mõjutavad deformeerimisel painduvust ja stabiilsust.

Oma ebakorrapärase struktuuri tõttu paistab ROCKWOOL kivivill silma stabiilse kuju ja painduvuse poolest. Tänu nendele omadustele võib seda paigaldamise ajal toppida valmiskonstruktsioonide vahele.

Tootja soovituste kohaselt ei moodusta paigaldatud ROCKWOOL kivivill külmasildu ning säilitab kogu kasutusperioodil oma füüsikalised ja mehaanilised parameetrid.

ROCKWOOL kivivill ei muuda oma mõõtmeid, see võib muutuda ainult toodete erineva laiuse või väikeste lõikamise ebatäpsuste tõttu. Pakkimisel surutakse kivivilla kokku niipalju, et selle mehaanilised ja füüsikalised karakteristikud ei muutuks ja et pärast lahtipakkimist taastuks toodete paksus kogu pinna ulatuses.

Mõõtmete stabiilsus

Tänu oma suuremale tihedusele ja väiksemale deformeeritavusele suudab kivivill säilitada oma nominaalpaksuse ning seda ei ole vaja täiendavalt taastada. Kivivillatoodete mõõtmed ei tohi muutuda ka teatud ilmastikutingimustes ning paljude kasutusaastate jooksul. Seda omadust tähistab märgistus DS (70,90), mis on ära toodud toote vastavussertifikaadis.

DS (70,90) – ühe mõõtme muutus mitte üle 1%, pärast 48-tunnist hoidmist temperatuuril 70 +/- 2°C ning ümbritseva keskkonna niiskuses 90 +/- 5%.

Kivivillatoodete normatiivkõikumised ulatuvad -3 mm kuni +5 mm, elastsem struktuur aga võimaldab saavutada paremat haakuvust ka ebatasase pinnaga.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.