Kaldkatuse konstruktsioonid

Tutvuge lähemalt, milliseid kaldkatuse konstruktsioone saab ROCKWOOLi kivivillaga soojustada.

Viilkatuse soojustusisolatsiooni paigaldusjuhend

Katuse kaudu kaob hoonest väga palju energiat, seetõttu tasub seda soojustada tulekindlate ja heade omadustega termoisolatsioonimaterjalidega. Kivivillaplaadid SUPERROCK on ühed populaarsemaid soojustusmaterjalid kergetele konstruktsioonidele.

6 Tulemuste loetlemise vorming
Viilkatused

Kogu asjakohane teave viilkatused isolatsioon ametlikul ROCKWOOLi veebisait. Külastage kohe!

ROCKWOOL
Viilkatused

Katus, pööning ja katusealune - need on kohad, kus toimub suur soojakadu, mistõttu on oluline tagada piisav kaitse nende hoone elementide soojusisolatsiooniks. Tänu kiudude unikaalsele struktuurile ja omavahel ühendatud avatud pooride süsteemile on ROCKWOOL kivivillatooted suure veeauru läbilaskvusvõimega. Siin leiate lahendusi, mis on mõeldud tuulutatava viilkatuse, pööningu ja mittekasutatava pööningu soojustamiseks.

ROCKWOOL
Pööningu soojustus lae tasandil

Pööningu soojustus lae tasandil - objekti paigaldamise plaan, kasutatud materjalide loend, isolatsiooni- ja isolatsioonikomponentide hinnakiri ning muu objekti paigaldamisega seotud kasulik teave.

ROCKWOOL
Pööningu soojustus

Pööningu soojustus - objekti paigaldamise plaan, kasutatud materjalide loend, isolatsiooni- ja isolatsioonikomponentide hinnakiri ning muu objekti paigaldamisega seotud kasulik teave.

ROCKWOOL
Tuulutatav viilkatus

Tuulutatav viilkatus - objekti paigaldamise plaan, kasutatud materjalide loend, isolatsiooni- ja isolatsioonikomponentide hinnakiri ning muu objekti paigaldamisega seotud kasulik teave.

ROCKWOOL
Mittekäidava pööningu soojustamine

Mittekäidava pööningu soojustamine - objekti paigaldamise plaan, kasutatud materjalide loend, isolatsiooni- ja isolatsioonikomponentide hinnakiri ning muu objekti paigaldamisega seotud kasulik teave.

ROCKWOOL