Meie väärtused on:

Ausus

Oleme ausad, jäädes endale truuks ja koheldes ümbritsevat kontserni huvides samamoodi. Hoiame oma silmad lahti, et raskusi tuvastada.

Vastutus

Oleme kõigi oma huvirühmade huvides tegutsedes vastutustundlikud. Oleme oma tegevuses alati teadlikud sellest, et oleme ROCKWOOL kontserni saadikud ja selle brändiväärtuste esindajad.

Efektiivsus

Oleme efektiivsed, leides aega kodutöö korralikuks tegemiseks, sest korralik ettevalmistus aitab meil astuda suure sammu oma eesmärkide poole. Pärast otsuse vastuvõtmist tegutseme kiiresti, lähtudes põhimõttest „Tee, mitte ära vabanda“, ning edastame täpset infot.

Kirg

Oleme kirglikud, uskudes oma tegemistesse ja olles nende üle uhked. Mõjutame oma ümbrust nii sisemiselt kui ka väliselt energiaga, mis näitab, et hoolime oma tööst, kolleegidest, klientidest ja partneritest.

Ettevõtlikkus

Oleme ettevõtlikud, otsides pidevalt uusi võimalusi ja viise paranemiseks ja edu saavutamiseks. Innustame üksteist kogu oma organisatsioonis töötama välja uusi ideid ja neid rakendama. Mõistame, et eksimine on inimlik.

Leia ROCKWOOL müügikohad

search

Showing
Offices & Factories near you