Toimivusdeklaratsioon (DoP)

Kui Eesti liitusid Euroopa Liidu ühtse majanduspiirkonnaga, siis jõustusid uued kohustuslikud ehitustoodangu vastavuse deklareerimise ja CE märgistamise nõuded.

Mineraalvillatooteid (MV) märgistatakse järgmiste ühtlustatud standardite järgi:

EN 13162:2008 - Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioonid;

EN 14303:2009 - Hoonete tehnoseadmete ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioonitooted. Tehases valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioonid;

EN 14064-1:2010 - Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Kasutuskohas valmistatavad mineraalvillatooted (MW). Osa 1. Puistetoodete paigalduseelne spetsifikatsioon.

Etiketi märgistamise kood näitab, et sel viisil märgistatud mineraalvill on valmistatud kooskõlas standardiga EVS EN13162; see vastab T4 klassi paksuse kõrvalekalletele esitatud nõuetele (peaaegu kõige rangem klass); mõõtude stabiilsus pärast hoidmist temperatuuril 70 ºC ja suhtelisel õhuniiskusel 90% on väiksem kui 1%; survetugevus 10% deformatsiooni juures on suurem kui 40 kPa; tõmbetugevus pinnaga risti on suurem kui 10 kPa; kontsentreeritud koormus rohkem kui 500 N, kui deformatsioon on 5 mm; samuti seda, et toode vastab nii lühi- kui pikaajalise vees märgumise nõuetele, veeauru takistuse tegur on võrdne 1-ga.

product label, label

Etiketi selgitus : 1. Toote nimetus. 2. Toote kasutamine. 3. Toote kasutamise piktogramm. 4. Toimivusdeklaratsiooni otsinguleht. 5. Unikaalne tootenumber. 6. Toimivusdeklaratsiooni number. 7. Vastavusdeklaratsiooni number. 8. Tuletundlikkuse klass. 9. Toote markeering. 10. Valmistamiskuupäev ja partii number. 11. Mõõdud. 12. Deklareeritud soojusjuhtivustegur. 13. Soojustakistus. 14. CE märgistus. 15. Valmistuskoha aadress. 16. Muud deklareeritavad parameetrid.