Küsimused ja vastused

Kategooriad

Üldine

Kas ROCKWOOL tooted on tuleohutuse seisukohalt turvalised?

Kõik katteta, alumiiniumfoolium- või klaaskangast kattega ROCKWOOLi tooted on Briti standardite kohaselt mittepõlevad ja kuuluvad tuleohutusklassi A1.

Kas on koostatud ka ROCKWOOL toodete materjali toote ohutuskaart (TOK)?

Vastavalt Euroopa määrusele nr 1907/2006 (REACH), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (kinnitatud 1. juunil 2007), on ohutuskaardid kohustuslikud ainult ohtlikele ainetele ja segudele/preparaatidele. Mineraal-(kivi-)villatooted (plaadid või matid) ei kuulu REACHi kehtivate nõuete alusel ohtlike ainete kategooriasse, seepärast vastavalt kehtivatele määrustele ei ole ohutuskaardid neile kohustuslikud. Vaatamata sellele otsustas ettevõte ROCKWOOL oma klientidele kivivillatoodete ohutuks kasutamiseks vajalikku teavet esitada ning andis välja käesoleva „Materjali ohutu kasutamise juhendi“. Klikkige siia

CE-märgistus: Mida näitab CE-märgistus?

CE on Euroopa Ühenduse märgistus, mis näitab, et toode vastab Euroopa standardite nõuetele, ja mida kasutatakse ühtlasi ka Euroopa direktiividele vastavuse märkimiseks. Ehituspatsil kohaldatakse Ehitustoodete direktiivi (ETD) 89/106/EEC ning ülalnimetatud standard on äärmiselt vajalik näitamaks toodete vastavust ETD põhinõuetele. MÄRKUS: Põhinõueteks on mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus, turvalisus tuleohutuse, hügieeni, tervishoiu ja keskkonnakaitse seisukohalt, kasutusohutus, kaitse müra eest, energiasäästlikkus ja soojuspidavus

Kuidas on lood terasest konstruktsioonitalade ja –sammaste tulekaitsega?

Tulekaitsesüsteem CONLIT võimaldab terastalade ja –sammaste tulekaitset kuni 4 tundi. Kui on oluline konstruktsiooni välimus, on CONLIT tulekaitseplaatide süsteemi võimalik paigaldada kas ristkülikukujulise läbilõikega või profileeritud kaitsena kaitsmata teraskonstruktsiooni 2, 3, või 4 küljele.

Klaaskangast või alumiiniumfooliumist kattega või katmata isolatsioonimaterjal kinnitatakse vajalikus kohas liimi või kinnitusankrute abil. Nii lõpetatakse konstruktsioonitööd korralikult ja vajadusel on võimalik jätkata viimistlusega. CONLIT plaate on lihtne vajaliku kujuga tükkideks lõigata, see hõlbustab toote kohandamist erinevatele vajadustele.

Kui kiiresti ROCKWOOL kivivill kuivab?

Kuivamisprotsessi pikkus sõltub imatud vee hulgast tootes, ventilatsiooni intensiivsusest, temperatuurist ja õhuniiskusest. Kuna need tingimused võivad suuresti kõikuda, ei ole võimalik täpselt kindlaks teha aega, mis on vajalik toote täielikuks kuivamiseks.

Kui pikk on ROCKWOOL soojusisolatsioonitoodete tööiga?

Siiani pole ametlikult tunnustatud meetodeid kiuliste termoisolatsioonimaterjalide tööea kindlaks määramiseks, väljendatuna võimaliku ekspluatatsiooni aastates.

Hoolimata sellest kasutab ROCKWOOL ettevõttesisest hindamismetoodikat, et teha kindlaks kivivillaplaatide sobivust nende kasutamiseks ehituskonstruktsioonides. Lisaks sellele teostatakse faktilist jälgimist, kuidas käitub soojustusmaterjal esimesest ROCKWOOL märki kandvast tootepartiist alates (aastast 1937).

Kõik see annab võimaluse väita, et ROCKWOOL kivivillaplaatide tööiga ei ole lühem kui viiskümmend aastat tingimusel, et peetakse kinni tootjapoolsetest soovitustest kasutamistingimuste osas.

Kuidas vähendada naaberruumidest levivat müra?

Sõltub sellest, mis tüüpi seina või vaheseina on vaja müra eest isoleerida. Akustilised muudatused võivad olla keerulised, ometi pakub ROCKWOOL mitut toodet ja süsteemi, mis aitavad vähendada müra levimist läbi konstruktsioonide. Löögihelid, peegelduvad ja läbi konstruktsiooni kanduvad helid levivad erineval viisil ja mõjuvad erinevalt, sõltuvalt nende sagedusdiapasoonist. ROCKWOOL heliisolatsiooni eduka toimimise põhiprintsiibiks on helilainete hajutamine ja neelamine. Teisest küljest ei suuda aga ka meie tooted edukalt kontrollida teatud sagedustel levivat müra, nagu näiteks liiklusest tekkiv kõmin.

ROCKWOOL seinte ja vaheseinte (pooljäigad) isolatsiooniplaadid SUPERROCK vähendavad efektiivselt müra detsibellide (dB) taset. Neid saab kinnitada otse seinale või põhikonstruktsioonist eraldi olevale puitsõrestikule, vähendamaks helide ühinemise võimalusi. Põrandate isoleerimiseks kasutatakse isolatsiooniplaate STEPROCK ND, millel on nii soojust kui ka heli isoleerivad omadused ning mida võib kasutada erineva otstarbega hoonetes.

Mis juhtub, kui ROCKWOOL kivivill saab märjaks?

Juhul, kui ROCKWOOL toodetel lastakse enne viimistlustööde jätkamist loomulikult ära kuivada, taastuvad nende algsed omadused tingimustel, et:

  • niiskunud toode ei olnud liiga tugeva rõhu all või muud moodi mehhaaniliselt mõjutatud, või
  • toode ei ole keemiliste ainetega saastunud ega vee koostises olnud keemiliste ainete mõjul kahjustunud.
Mis on „külmasild”?

„Külmasild“ tekib juhul, kui isolatsioonikihis on liiga vähe isolatsioonimaterjali või kui tekivad praod kohtades, kus isolatsioonikiht ei ole küllalt tihedalt paigaldatud või konstruktsiooni külge kinnitatud.

Mis on ROCKWOOL soojusisolatsioon?

ROCKWOOL on kivimil põhinev isolatsioonimaterjal, mida saadakse rikkalikest vulkaaniliste kivimite lademetest. Laava sulatatakse üles sulatusahjus, mis meenutab inimese poolt loodud juhitavat vulkaani. Ahjust välja voolanud sulanud laava kiud keerutatakse lahti, töödeldakse hüdrofoobseks ja seotakse kokku nagu vill. ROCKWOOL ongi oma olemuselt anorgaaniline kivivill, mis sobib ideaalselt soojustuseks, tulekaitse- ja heliisolatsiooniks ning on samas ka keskkonnasõbralik. Tootmisprotsessi jooksul lõigatakse ja vormitakse ROCKWOOL kivivill vajalikku mõõtu ja kasutatakse paljudes erinevates toodetes, mitme erineva otstarbe kohaselt, kaasa arvatud näiteks hoonete ja erinevate muude rajatiste ning süsteemide ehitusel, nii laevanduses kui ka kuival maal.

Miks ei soovitata maja seestpoolt soojustada?

Maja soojustamisel seestpoolt on mitu suurt puudust:

  • Rikutakse reeglit, mis väidab, et mitmekihilise konstruktsiooni kihtide auruläbilaskvus peab suurenema seestpoolt väljapoole. Vältimaks soojusisolatsiooni kasutamist niiskuse tingimustes, tuleb selle siseküljele paigaldada auruisolatsioonikiht. Kui ei ole kunstlikku ventilatsiooni, hakkab niiskus kogunema auruisolatsioonikihti, see omakorda aga tingib hallituse ja seente tekkimise viimistluse sisemises kihis.
  • Maja sel moel soojustades ei kaitsta kandvat seina välismõjude, eriti temperatuurikõikumiste eest, mis tähendab, et soojustatud sein kaotab oma olulise eelise – pikaealisuse.
Missugune on ümbertöödeldavate ROCKWOOL toodete koostis?

Tootmisprotsessis töödeldakse ümber mitte ainult ROCKWOOL toodetest ülejäänud ribad, muud ROCKWOOL tootmisjäägid ning ehitustelt tagastatud ROCKWOOLi toodang, vaid kasutatakse ära ka hoolikalt valitud kõrvalproduktid teistest tööstusharudest. 1500ºC temperatuuriga ROCKWOOL sulatusahi on ideaalselt sobiv puhaste toorainete, nagu näiteks kivim või kütus, ümbertöötlemiseks sarnase keemilise koostisega jäätmeteks. Niisugused ümber töödeldud või korduvalt kasutatud materjalid moodustavad enam kui 50% ROCKWOOL valmistoodangu kaalust. ROCKWOOL toodete ümbertöödeldavus erineb silmnähtavalt mõnede teiste isolatsioonimaterjalide ümbertöötlemisvõimalustest.

Missugune on ROCKWOOL toodete kasutustemperatuur?

ROCKWOOL isolatsioonimaterjali piirkasutustemperatuur on 1000ºC. ROCKWOOL tooted on seotud sünteetilise vaiguga, mis peab vastu temperatuurile kuni 250ºC. Mõnede kattega toodete maksimaalsed kasutamistemperatuurid on ka madalamad.

Missugune on ROCKWOOL toodete efektiivsus?

Soojusisolatsiooni efektiivsust iseloomustab soojusjuhtivustegur. Selle alusel arvutatakse välja materjali vajalik paksus. ROCKWOOL materjali soojusjuhtivustegureid (0,035-0,045 W/mK) peetakse oma kategoorias ühtedeks parimatest. Oma soojusisolatsiooniomadustelt on 5 cm paksune (pooljäik) isolatsiooniplaat SUPERROCK võrdsustatav 100 cm paksuse tellisekihiga. See tähendab, et ROCKWOOL soojusisolatsioon on parim soojuse hoidja talvel ja jaheduse säilitaja suvel.

Missugune on ROCKWOOL isolatsiooni tihedus?

Sellele küsimusele ei ole ühest vastust. ROCKWOOL toodetel on väga erinev otstarve, seetõttu on vajalikud erineva tihedusega tooted – erinev tihedus antakse neile tootmisprotsessi käigus. Tuntuim ROCKWOOL toode on ROCKWOOL SUPERROCK – see on väikese tihedusega (35 kg/m³) materjal, mida tavaliselt kasutatakse lae- ja katuseisolatsiooniks. Tihedusskaala teises otsas on suure tihedusega (enam kui 1000 kg/m³) ROCKWOOL pressitud plaatide süsteem, mis on mõeldud hoonete plaatimiseks. ROCKWOOL toodete laia sortimenti kuuluvad matid, plaadid, kahetiheduslikud süsteemid, torukoorikud ja kivivill tehniliseks isolatsiooniks, mis kõik on erineva tiheduse ja paksusega, et vastata kõige paremini just teatud konkreetse otstarbe nõudmistele.

Missugune on ROCKWOOL kasutamise mõju/kasulikkus keskkonnale?

ROCKWOOL tootmiseks kasutatav looduslik kivimmaterjal on rikkalikult leiduv tooraine. Nii tooteprotsessi kui ka valmis isolatsioonitoodete realiseerimise ajal hoolitsetakse keskkonnamõjude vähendamise eest eriti hoolikalt. ROCKWOOL juhtiv meeskond kontrollib tähelepanelikult tootmisprotsessi, tagamaks, et mistahes ainete eraldumine keskkonda ei ületaks sätestatud norme. ROCKWOOL grupi poliitikaks on pidada kinni keskkonnakaitse standarditest rohkem kui riigi või kohalike omavalitsuste tasemel sätestatud nõuetest. Võrreldes kõigi tööstuslikult toodetavate isolatsioonimaterjalidega, on ROCKWOOL ilmselt kõige vähem haaratud energiat.

1 ruutmeetri ROCKWOOL toodangu keskkonnaindeks on erinev, sõltuvalt toote otstarbest. Tavaliselt on see näitaja seinte isolatsioonisüsteemide korral umbes 100-300/1 ning kuumade tööstustorustike ja protsessiseadmete isolatsiooni korral mõnevõrra suurem – tavaliselt üle 10 000/1. Energiasäästlikkus on otseselt võrdeline kasutatava isolatsiooni paksusega. 1 ruutmeeter 150 mm paksust katusealuse pinna isolatsiooni on seotud ühekordse energiakuluga umbes 65 MJ (megadžauli), aitab aga igal aastal säästa umbes 350 MJ. Korralikult isoleeritud ühekordse maja 100 m2 suurune pööning säästab 50 aasta jooksul üle 1,8 miljoni MJ. Sarnaselt aitab üks jooksev meeter ROCKWOOL 130 mm paksust torukoorikut 273 mm läbimõõduga torul ja töötemperatuuril 450°C tavaliselt ühe kasutusaasta jooksul säästa umbes 460 000 MJ, ning seda võrreldes ühekordse installeerimisenergia kuluga 300 MJ.

Kuhu paigaldatakse auruisolatsioonikiht?

Auruisolatsioonikiht paigaldatakse isolatsioonimaterjali soojale küljele. See tehnoloogia võimaldab kontrollida eralduva auru sattumist konstruktsiooni.